Trafik från Lundbyleden mot E6 norrut leds om

Foto: Trafikverket (Arkivbild)

Lundbyleden/E6 · Den 8-11 oktober är rampen från Lundbyleden mot E6 norrut stängd kvälls- och nattetid. Trafiken leds om via Litteraturgatan och Tingstadsvägen.

Orsaken är att Marieholmsförbindelsen ska utföra beläggningsarbeten på rampen från Lundbyleden och på E6 närmast rampen.

Avstängningen gäller kvälls- och nattetid mellan klockan 22:00 och 05:00. Trafikanter som kommer från Lundbyleden österut och ska mot E6 norrut får svänga av i Brunnsbomotet och vidare via Litteraturgatan, Tingstadsvägen och slutligen Tingstadsmotet. Se karta nedan.

Klicka för större karta:

karta_lundbyleden_e6norr_liten_fix.jpg

Dessutom påverkas trafiken på E6 i norrgående riktning, i höjd med Tingstadsmotet, genom avstängda körfält klockan 21:00-06:00. Trafiken kommer att kunna passera förbi arbetsområdet på intilliggande körfält.

Värt att notera är att arbetet är väderberoende och kan därför komma att flyttas fram.

Prenumerera på Veckans trafik

Nyhetsbrevet med trafikstörningar som kan vara bra att känna till för dig som är trafikant i Göteborg. Din e-postadress sparas, men enbart för utskick från Trafiken.nu.