Vägtrafik, pågående händelse

Väg 1750 från Hästeryd av/påfart E20 till Trafikplats Bodarnamotet (94) båda riktningarna

Vägarbeten · Nyanläggning av gång och cykelväg, trafikljus reglerar trafiken.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält avstängt
Hastighet: 30km/h
Hastighet: 40km/h

Stor påverkan
Giltig från 2020-06-01 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2020-11-27 kl. 16:00

Uppdaterad:2020-09-09 kl. 08:57
Källa:Trafik Göteborg