Gång- och cykeltrafik

Robertshöjdsgatan, FV-schakt

Arbete har inte påbörjats.

Cykelväg vägarbete · Begränsad framkomlighet
Stor påverkan
Startar tidigast 2020-08-03 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2020-09-30 kl. 16:00

Uppdaterad:2020-09-04 kl. 13:35
Källa:Göteborgs Stad Trafikkontoret