För frågor som gäller trafikinformation eller akuta störningar i vägtransportsystemet, kontakta respektive organisation. Kontaktuppgifter finns längre ner på sidan.

Anmäl akuta hinder i Stockholmstrafiken
Trafik Stockholm
Telefon, trafikcentral: 020 - 290 290

Information om väg-, färje- och järnvägsfrågor
Trafikverkets kontaktcenter
Telefon: 0771 - 921 921 (dygnet runt)
E-post: trafikverket@trafikverket.se
Webbplats: www.trafikverket.se

Frågor om parkeringar och kommunala gator inom Stockholms kommun
Telefon, felanmälan för gator, parker och torg: 08-651 00 00
E-post: trafikkontoret@stockholm.se
Webbplats: www.stockholm.se/tk
Felanmälan via webb: www.stockholm.se/felanmalan

För övriga kommuner i Stockholms län, kontakta respektive kommun.

Frågor om kollektivtrafiken
SL Kundtjänst
Telefon, kundtjänst: 08 - 600 10 00 (dygnet runt)
Telefon, Trygghetscentralen: 020 - 120 25 25 (dygnet runt)
Kontaktformulär via webb: sl.se/kundservice

För frågor, synpunkter och förbättringsförslag (endast för webbplatsen och appen Trafiken.nu)
Titta även på sidan Vanliga frågor. Kanske finns just din fråga redan besvarad? Hittar du inte svar på din fråga skriver du den i kontaktformuläret nedan. Vår målsättning är att svara inom 1-2 arbetsdagar. Tänk på att du måste ange en e-postadress för att du ska kunna få ett svar.

Observera att ditt meddelande kan komma att diarieföras hos Stockholms stad eller Trafikverket. För information om hur vi hanterar dina kontaktuppgifter se här.